Wie kent de specht niet? Het luide tromgeroffel van de specht maakt dat de specht altijd de aandacht trekt. Andere eigenschappen van de specht zijn: opgewekt, vrolijk, zorgzaam, schrander en waakzaam.

 

In de Indianen astrologie staat het totemdier specht voor iemand die goed kan luisteren en empathisch en begripvol is. Hierdoor is hij een goede steun in moeilijke situaties. Bovendien is de specht vindingrijk en georganiseerd. De specht beschikt ook over het vermogen om de werkelijkheid te zien en verschillende perspectieven te begrijpen.

 

Bij de voorbereidingen voor onze bootcamp waren we aan het werk op een mooie locatie in de natuur. Een groene specht was daar druk bezig voedsel te verzamelen. Het was vooral het mooie plaatje wat onze aandacht trok. Daarbij kwam de lange, lachende roep. Daar wilden wij ons graag mee identificeren en zo is ontstaan: